Copyright House Database

Nu is er een handige manier om alle registraties te bekijken: de Copyright House Database geeft een overzicht van alle registratiegegevens: naam van het werk, auteur, registratienummer (ID) en veiligheidscode, datum en tijd van registratie, beschrijving en andere informatie ingegeven tijdens de registratie.


"Ik besef heel goed dat scheppende kunstenaars niet meteen succes hebben en dat de financiën vaak krap zijn. Daarom is ons systeem zo opgezet dat er niet voor elk nieuw werk betaald hoeft te worden. Als gebruiker krijg je onbegrensde opslagruimte en kun je zoveel creaties registreren als je wilt. Zo bent je vrij om te werken, zonder steeds opnieuw met registratiekosten geconfronteerd te worden."
Jan Luteijn, managing director, Copyright House.


"Het ging eigenlijk heel gemakkelijk. Ik heb mijn eerste 40 bestanden geüpload en de certificaten ontvangen. Ik ben een gelukkig mens! Dank jullie wel."
Iain Stringer, componist van balletmuziek.

 

"Goh, zijn jullie zo goed voor al jullie klanten? Indrukwekkend! Bedankt voor jullie geweldige persoonlijke service."
Barbara Czepulkowski, auteur, zangeres, designer.


"Ik heb gekozen voor Copyright House omdat hun opzet heel duidelijk en overzichtelijk is en goed gepresenteerd, waardoor het gemakkelijk te begrijpen is en eenvoudig om je aan te melden. Zo mag ik het graag zien! Hun prijzen zijn ook redelijk en je krijgt een pakket dat waar voor je geld biedt. En dat je je abonnement eenvoudig kunt vernieuwen voor een vaste prijs en zonder gedoe vind ik fantastisch!"
Tara Della Hopley, shrijver.


"Heel veel dank voor jullie hulp. Ik wil graag vertellen dat je een klasse website hebt, waarop ik heel gemakkelijk de weg vind, en dat dit een prachtige methode is om mijn werk te beschermen. Dank je wel!"
Lee West, Director, West Way Beats Music Productions

Veel gestelde vragen over auteursrecht

Inhoud:

 1. Welke items kan ik registreren bij Copyright House?
 2. Kan ik een logo of naam registreren?
 3. Kan ik een idee registreren?
 4. Ik werk onder een artiestennaam of pseudoniem. Welke naam moet ik gebruiken bij het registreren van mijn werk?
 5. In hoeverre zijn de bestanden die ik naar Copyright House upload beveiligd?
 6. Kan ik de geüploade werkstukken bekijken?
 7. Als ik veranderingen aanbreng in een werkstuk dat ik al geüpload heb, hoe kan ik dat bestand dan aanpassen? Moet ik het geüploade bestand wissen en de nieuwe versie uploaden?
 8. Wat moet ik doen als ik merk dat iemand plagiaat pleegt of mijn werk misbruikt?
 9. Hoe kan ik duidelijk maken dat mijn werk beschermd is?
 10. Is mijn geregistreerde werk overal ter wereld beschermd?
 11. Ik heb gelezen dat auteursrecht automatisch bestaat zodra ik een werkstuk gemaakt heb. Waarom is Copyright House dan nodig?
 12. Kan ik geüploade versies van mijn werkstukken wissen? Ik heb een paar van mijn songs aangepast en ik ben bang dat ik straks niet meer weet welk geüploade bestand het goede is.
 13. Wat is de maximale bestandsgrootte?
 14. Hoe kan ik mijn website registreren voor auteursrechtbescherming?
 15. Als ik nu het pakket voor 10 jaar neem, kan ik mijn registraties dan over 10 jaar verlengen?
 16. Moet ik aan het begin van mijn boek een verklaring van auteursrecht opnemen?
 17. Kan ik later mijn auteursrecht verkopen, bijv. aan een academisch instituut dat de publicatie overneemt?

Wat voor werk kan ik registreren bij Copyright House?

Je kunt elk creatief werk registreren dat in tastbare vorm vastgelegd is en dat naar je eigen originele idee gemaakt is. Dat kan een willekeurig soort letterkundig, dramaturgisch, muzikaal of kunstzinnig werk zijn.

Terug naar boven

Kan ik een logo of naam registreren?

Je kunt een logo registreren, maar auteursrecht geldt alleen voor het ontwerpgedeelte. Als bijvoorbeeld de naam van je firma in het logo staat, is die naam niet door het auteursrecht beschermd. Handelsnamen kunnen beschermd worden door ze te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom; ook titels en leuzen kunnen als merk geregistreerd worden.

Terug naar boven

Kan ik een idee registreren?

Auteursrecht geldt pas wanneer je je idee in een concrete vorm hebt gegoten, zoals bijv. een lied of een kunstwerk. Het wordt anders als je idee niet met letterkunde, toneel, muziek of kunst te maken heeft: dan kun je bij het NL Octrooicentrum of de Belgische FOD economie informeren hoe je je idee het beste kunt beschermen.

Terug naar boven

Ik werk onder een artiestennaam of pseudoniem. Welke naam moet ik gebruiken bij het registreren van mijn werk?

Het account moet op je echte naam staan, maar het is ook belangrijk om bij je aanmelding aan te geven (onder:naam) dat je onder een andere naam publiceert.

Terug naar boven

In hoeverre zijn de bestanden die ik naar Copyright House upload beveiligd?

Je bestanden zijn geheel vertrouwelijk en veilig. Alle bestanden worden versleuteld opgeslagen en in verzekerde bewaring gegeven. De originele bestanden kunnen door niemand gedownload worden, ook niet door jezelf - behalve net na het uploaden, zodat je kunt checken of het uploaden suksesvol was. Hierdoor is het zeker dat de originele bestanden na de registratie niet meer gewijzigd zijn. Wel kun je nieuwe versies van het werk uploaden; alle versies worden bewaard.

Terug naar boven

Kan ik de geüploade werkstukken bekijken?

Ja, dat kan, direkt na ieder geüpload werk.

Terug naar boven

Als ik veranderingen aanbreng in een werkstuk dat ik al geüpload heb, hoe kan ik dat bestand dan aanpassen? Moet ik het geüploade bestand wissen en de nieuwe versie uploaden?

Het is niet nodig om het oude bestand te wissen; je kunt gewoon de nieuwe versie uploaden, zelfs als die dezelfde naam heeft. Het systeem voegt zo nodig een paar letters toe aan de naam van het nieuwe bestand, zodat beide hun eigen unieke naam hebben. Aan de registratiedatum kun je altijd zien welke de nieuwste versie is.

Terug naar boven

Wat moet ik doen als ik merk dat iemand plagiaat pleegt of mijn werk misbruikt?

Eerst informeer je de overtreder dat je eigenaar bent van het auteursrecht op het werk, dat het bij Copyright House geregistreerd is, en dat hij/zij onmiddellijk moet ophouden het werk te gebruiken.
Als dit niet helpt, zul je rechtelijke stappen moeten ondernemen. Daarbij kan Copyright House helpen door een beëdigde verklaring en een exemplaar van het werk aan je advocaat te sturen. Copyright House betaalt de kosten van de beëdigde verklaring.

Terug naar boven

Hoe kan ik duidelijk maken dat mijn werk beschermd is?

Na iedere upload ontvang je een certificaat van registratie en ook een thumbnail voor gebruik in je publikatie of website.

Terug naar boven

Is mijn geregistreerde werk overal ter wereld beschermd?

Je kunt internationaal publiceren, want auteursrecht is geldig in alle 164 landen die de Conventie van Bern ondertekend hebben.

Terug naar boven

Volgens de wet bestaat auteursrecht inderdaad zodra je idee in een concrete vorm gegoten is. Het probleem zit hem erin, overtuigend aan te tonen dat je het werkstuk gemaakt hebt en niemand anders. Dat is het belang van Copyright House voor je: voor elk geregistreerd werkstuk ontvang je een certificaat met datum. En als het er op aan komt, kan Copyright House op je verzoek een beëdigde verklaring afleggen en rechtstreeks aan een rechtbank of advocaat sturen. Daarmee heb je een onafhankelijk bewijs van je auteursrecht vanaf het tijdstip van registratie bij Copyright House.

Terug naar boven

Kan ik geüploade versies van mijn werkstukken wissen? Ik heb een paar van mijn songs aangepast en ik ben bang dat ik straks niet meer weet welk geüploade bestand het goede is.

We kunnen eventueel bestanden in je account wissen, maar wellicht is het beter om alles te laten zoals het is: oudere versies van je werk versterken het bewijs van je auteursrecht, omdat ze de natuurlijke ontwikkeling naar de uiteindelijke versie laten zien. Onze suggestie is om bij het uploaden van nieuwere versies iets aan de bestandsnaam toe te voegen, zoals "versie2" of "v2". Zelfs als je de bestandsnaam hetzelfde laat, wordt het oude bestand niet overschreven: inplaats daarvan krijgt het nieuwe bestand er een paar letters en cijfers bij. Als je twijfelt welk bestand de laatste versie is kunt je altijd naar het tijdstip van registratie kijken.

Terug naar boven

Wat is de maximale bestandsgrootte?

Normaal gesproken staat het maximum op 500MB per bestand, wat vrijwel altijd voldoende is. Maar als je nog grotere bestanden wilt uploaden, laat het ons dan even weten, zodat we het maximum voor je account kunnen aanpassen.

Terug naar boven

Hoe kan ik mijn website registreren voor auteursrechtbescherming?

Om je webpagina te beschermen, moet je niet alleen het html-bestand uploaden, maar ook de afbeeldingen en design-elementen:
Als je Safari gebruikt, kies dan "Archief/Bewaar als.." en selecteer de optie "Web Archive". Van het resulterende .archive-bestand maak je dan nog een .zip-archief, zodat je het kunt oploaden naar je Copyright House-account. Dit gaat met een rechtsklik op het bestand in de Finder of Windows Explorer en kiezen van de optie "Maak archief van.."
In andere browsers doe je een rechtsklik op je pagina en kiest daarbij voor "Bewaar als../HTML compleet", liefst op een aparte plek op je computer.
Op die plek vindt je dan het html-bestand en een map (met dezelfde naam als het html-bestand) met daarin alle afbeeldingen, graphics, stylesheets, etc. die nodig zijn om de webpagina te reproduceren. Maak een .zip-archief van het html-bestand en map en upload het naar je Copyright House-account.

Terug naar boven

Als ik nu het pakket voor 10 jaar neem, kan ik dan, over 10 jaar, mijn registraties verlengen?

Na 10 jaar kun je de looptijd van je pakket verlengen; bestaande registraties lopen dan gewoon door. En vanwege onze vaste-prijs-belofte hoef je niet bang te zijn voor tussentijdse prijsverhogingen.

Terug naar boven

Moet ik aan het begin van mijn boek een verklaring van auteursrecht opnemen?

Dat is een goed idee. Meestal wordt zo'n verklaring op een van de eerste bladzijden gezet ter afschrikking. Een voorbeeldtekst:
[auteur]
[titel]
Copyright © 2011, [auteur of uitgever]
[eventueel contactgegevens]
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission from the publisher.

Terug naar boven

Kan ik later mijn auteursrecht verkopen, bijv. aan een academisch instituut dat de publicatie overneemt?

Ja, dat is mogelijk. We adviseren je om zo'n overdracht van auteursrecht schriftelijk vast te leggen, ondertekend door jezelf of door een gemachtigd agent of advocaat.

Terug naar boven