Copyright House Database

Nu is er een handige manier om alle registraties te bekijken: de Copyright House Database geeft een overzicht van alle registratiegegevens: naam van het werk, auteur, registratienummer (ID) en veiligheidscode, datum en tijd van registratie, beschrijving en andere informatie ingegeven tijdens de registratie.


"Ik besef heel goed dat scheppende kunstenaars niet meteen succes hebben en dat de financiën vaak krap zijn. Daarom is ons systeem zo opgezet dat er niet voor elk nieuw werk betaald hoeft te worden. Als gebruiker krijg je onbegrensde opslagruimte en kun je zoveel creaties registreren als je wilt. Zo bent je vrij om te werken, zonder steeds opnieuw met registratiekosten geconfronteerd te worden."
Jan Luteijn, managing director, Copyright House.


"Het ging eigenlijk heel gemakkelijk. Ik heb mijn eerste 40 bestanden geüpload en de certificaten ontvangen. Ik ben een gelukkig mens! Dank jullie wel."
Iain Stringer, componist van balletmuziek.

 

"Goh, zijn jullie zo goed voor al jullie klanten? Indrukwekkend! Bedankt voor jullie geweldige persoonlijke service."
Barbara Czepulkowski, auteur, zangeres, designer.


"Ik heb gekozen voor Copyright House omdat hun opzet heel duidelijk en overzichtelijk is en goed gepresenteerd, waardoor het gemakkelijk te begrijpen is en eenvoudig om je aan te melden. Zo mag ik het graag zien! Hun prijzen zijn ook redelijk en je krijgt een pakket dat waar voor je geld biedt. En dat je je abonnement eenvoudig kunt vernieuwen voor een vaste prijs en zonder gedoe vind ik fantastisch!"
Tara Della Hopley, shrijver.


"Heel veel dank voor jullie hulp. Ik wil graag vertellen dat je een klasse website hebt, waarop ik heel gemakkelijk de weg vind, en dat dit een prachtige methode is om mijn werk te beschermen. Dank je wel!"
Lee West, Director, West Way Beats Music Productions

Copyright House - Algemene Voorwaarden

Copyright House - Algemene voorwaarden

De diensten van Copyright House Limited, hierna genoemd "Copyright House", worden aangeboden aan correct ingeschreven gebruikers, hierna genoemd "gebruikers", volgens de algemene voorwaarden zoals hieronder in vertaling weergegeven. Rechtsgeldig blijven te allen tijde de gedeponeerde Engelstalige voorwaarden.
Wanneer u klikt op het vakje "Create Account", gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") met betrekking tot uw gebruik van de service. Lees deze Algemene Voorwaarden alvorens ze te aanvaarden.

1. Het Bedrijf

i. Copyright House claimt geen eigendom, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten over uw ingediende materiaal. Door zich te registreren voor een account, bent u in staat om uw creatieve materialen te uploaden. U ontvangt een datum en tijd bewijs van de registratie van uw auteursrechtelijk beschermde werk om u te helpen bewijzen dat u de maker van het werk bent in geval van inbreuk.
ii. Alle redelijke zorg zal worden genomen om de auteursrechtelijk beschermde werken die naar ons gestuurd worden, te beschermen. Deze zullen worden gecodeerd en veilig bewaard in verschillende locaties om de veiligheid van uw werk en het bewijs van het auteursrecht verzekeren.
iii. Copyright House is gerechtigd, naar eigen goedweten fouten of omissies in reclamemateriaal over zijn diensten te corrigeren zonder verantwoording aan gebruikers af te leggen.
iv. Copyright House is gerechtigd, kopieën te maken van de door gebruikers geregistreerde werken en deze te versleutelen en op te slaan in brandveilige datasafes, de kluis van een notariskantoor en een beveiligde bankkluis die zich bevinden in het Verenigd Koninkrijk. Alle kopieën zullen worden behandeld als zijnde streng vertrouwelijk.
v. Copyright House behoudt zich het recht voor om de prijs van een abonnement van tijd tot tijd te wijzigen. Zulke veranderingen hebben echter geen effect op abonnementen die reeds betaald zijn.
vi. Copyright House zal zich houden aan zijn beleid van 'prijsbevriezing', d.w.z. de prijs voor het verlengen van een abonnement zal gelijk blijven aan de prijs die een gebruiker betaald heeft bij de eerste inschrijving, ongeacht latere prijsveranderingen.
vii. Alle informatie verstrekt aan Copyright House zal als vertrouwelijk worden behandeld. Copyright House is echter niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van informatie die publiek domein is. Dit geldt ook wanneer eerder verstrekte informatie op zeker moment na de verstrekking publiek domein wordt, vanaf dat moment.
viii. Copyright House is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten voortkomend uit fouten van gebruikers, zoals onleesbaarheid of onjuistheid van de verstrekte informatie, of beschadigde/veranderde uploads veroorzaakt door computerproblemen aan de gebruikerskant.
ix. Voor buiten verantwoordelijkheid van Copyright House opgetreden vertragingen of uitval van zijn diensten zal Copyright House niet aansprakelijk of in gebreke geacht worden.
x. Copyright House biedt bewijs van auteursrecht als een onafhankelijke derde partij. In geval van inbreuk kan Copyright House een bewijs van auteursrecht leveren en een gratis beëdigde verklaring, maar juridische kosten en het voor een rechtbank aantonen van het bezit van het auteursrecht blijven de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.
xi. Om tegemoet te komen aan wettelijke eisen of veiligheidskwesties is Copyright House gerechtigd, wijzigingen aan te brengen in zijn diensten zonder de gebruikers hiervan in kennis te stellen, voorzover de verleende diensten niet aangetast worden.
xii. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Copyright House zou ophouden te functioneren zal het bestaande gebruikersbestand worden overgedragen aan een andere gerenommeerde auteursrecht-registratieservice. Een overeenkomst zal worden ondertekend met dit bedrijf om ervoor te zorgen dat de lidmaatschappen worden voortgezet en het bewijs van het auteursrecht van de geregistreerde werken gecontinueerd wordt.

2. Lidmaatschap

i. Om een gebruiker te worden, zal u gevraagd worden om een unieke gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren en andere persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres. Copyright House zal uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, niet aan anderen bekend maken.
ii. U gaat ermee akkoord niet zich als een andere persoon voor te doen of ons andermans details te geven. U gaat ook akkoord om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden.
iii. U gaat ermee akkoord geen werken welke het intellectueel eigendom van iemand anders zijn, te registreren. U verklaart dat u de maker van het werk bent waarvoor u auteursrecht registreert. U verklaart ook dat u alleen die werken registreert welke onder de categorie copyright vallen.
iv. De gebruikers van Copyright House zullen geen inbreuk maken op een reeds bestaand auteursrecht. Indien een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal de inbreuk plegende gebruiker Copyright House schadeloos stellen voor alle verlies, schade of gemaakte kosten.
v. Bij elke gemaakte registratie worden gebruikers geacht het auteursrecht te hebben of rechtstreeks in naam van de auteursrechthebbende te handelen.
vi. Uw abonnement is geldig voor de periode waarvoor betaald is. Als u uw account opzegt, of als u niet uw abonnement verlengt, zal uw account worden geschorst. Na een jaar van uw bestanden worden verwijderd. Vanaf dat moment zal Copyright House het auteursrecht niet kunnen aantonen. Wij sturen u herinneringen van de aankomende vernieuwingen.
vii. Betalingen in maandelijkse termijnen moet volledig worden ingevuld. Indien u de terugkerende Paypal betalingen voor het einde van de periode die u hebt aangevraagd annuleert, zal uw account worden gedegradeerd tot een jaarlijks account. (Dwz. als u annuleert na vijf maandelijkse termijnen, blijft uw abonnement geldig voor 5 jaar)
viii. U stemt ermee in dat u uw e-mailadres en persoonlijke gegevens up-to-date zal houden, zodat we u kunnen contacteren om annulering van uw account te voorkomen. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren. In een dergelijke situatie zal uw account worden geschorst, maar niet verwijderd worden tot aan de vervaldatum, tenzij u ons expliciet vraagt om het account te verwijderen, met inbegrip van de geregistreerde werken op het moment van de annulering.
ix. U gaat ermee akkoord geen virussen en andere malware te uploaden en niet te hacken of knoeien met het systeem. Als Copyright House bepaalt dat u een van deze gedaan, behoudt Copyright House zich het recht voor om toegang tot uw account te beperken.

3. Algemeen

i. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Copyright House en zijn gebruikers. Alle andere voorwaarden en bepalingen door de wet of anderszins zijn uitgesloten voor zover wettelijk mogelijk.
ii. U gaat ermee akkoord dat u Copyright House volledig vrijwaart tegen verlies of boete die oploopt als gevolg van uw overtreding van een van deze bepalingen.
iii. Ingeval enige van deze voorwaarden en bepalingen ongeldig verklaard worden door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen en voorwaarden van kracht.
iv. Onze website is www.copyrighthouse.nl, eigendom van Copyright House Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in Engeland, registratienummer 07058007. Ons hoofdkantoor is op 21 Finsbury Street, Alford, Lincs. LN13 9BH.